UsługiKSIĘGOWOŚĆ


DanMar Vitalis specjalizuje się w kompleksowej obsłudze firm, stowarzyszeń, fundacji i instytucji. Swoim Klientom zapewniamy poprawne prowadzenie ksiąg oraz rozliczeń przed US oraz ZUS.


W RAMACH KSIĘGOWOŚCI:


 • prowadzimy księgę przychodów i rozchodów
 • rozliczamy ryczałt ewidencjonowany
 • prowadzimy księgi rachunkowe zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości
 • przygotowanie wniosków i kompleksowe rozliczenie dotacji i grantów
 • sporządzamy i składamy deklaracje podatkowe
 • sporządzamy roczne sprawozdania finansowe
 • sporządzamy zeznania roczne z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych

KADRY I PŁACE


Prowadzimy kompleksową obsługę w zakresie kadrowo-płacowym oraz rozliczeń do ZUS z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa pracy oraz przepisów o ubezpieczeniach społecznych.


W RAMACH OBSŁUGI KADROWO-PŁACOWEJ OFERUJEMY:


 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • sporządzanie umów o pracę i aneksów
 • rozliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac pracowników zatrudnionych na umowę o pracę
 • kontrola terminów badań lekarskich, BHP i innych
 • wystawianie świadectw pracy
 • sporządzanie i przesyłanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS
 • reprezentowanie w przypadku kontroli ZUSZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI


Przy zakładaniu działalności gospodarczej lub spółki zajmiemy się wszystkimi etapami jej powstania.


W SKŁAD USŁUGI WCHODZI:


 • rejestracja w ZUS, US, KRS
 • konsultacje dotyczące umowy spółki, zaproponowanie wzoru umowy
 • omówienia podstawowych założeń finansowo-prawnych spółki, w tym stworzenie zasad (polityki) rachunkowości
 • sprawozdania do GUS
 • rejestracja spółki REGON, Urząd Skarbowy (NIP, VAT)

Usługi Biurowe Archiwizacyjne


W trakcie prac...


W RAMACH USŁUG DODATKOWYCH OFERUJEMY:


 • ,,,